TOPlist
Jego źródło można znaleźć w wschodniej części Niskich Tatr pod Kralovą holi. Rzeka tutaj wytworzyła kanionową dolinę . Miejscami płynie tylko 10 m szerokim korytem. W najbardziej niebezpiecznej części zwanej Żelazne wrota, brzegi lamują bardzo strome ściany wysokie aż 250 m. Poprzednik Hornadu na końcu wcześniejszego okresu neonu płynoł po płaskim dnie dzisiejszej hornadzkiej kotliny około 150 m wyżej, aniżeli w dzisiejszych czasach. W okresie na granicy wczesnej epoki neonu i czwartorzędu obszar zaczął się podnosić, natomiast dno Hornadu opadać. Hornad zaczęł się zacinać do podłoża własnego cieku i w ten sposób powstał nie tylko Hornad, ale również i Biały potok lub Lesnica. Do najpiękniejszych części rejsu na pewno moźna zaliczyć przepłynięcie 11 km długiego odcinka Hornadu pomiędzy wioskami Smiżany i Hrabuszyce.